Renovatie bestaande installatie. Oude regenwaterinstallaties zijn meestal niet goed ontworpen/ geplaatst volgens de normen 2024. Het water stinkt onder de douche, de was stinkt, wc spoelwater is bruin, en ga zo maar door. Mits een aantal (kleine) aanpassingen kunnen we de waterkwaliteit drastisch verbeteren. Vaak komt het verse water langs boven in de opslagtank gevallen en wordt het regenwater op de bodem (in de sliblaag) afgezogen door de (staande) pomp. Dit is verkeerd. De stof- en vuildeeltjes in het water moeten kunnen bezinken; daarom moet men het water bovenaan of hoger afzuigen, boven de sliblaag (bvb met drijvende aanzuig of hangende (dompel)pomp) en onderaan de tank met lage snelheid toevoeren (rustige toevoer).

De meest voorkomende problemen:


 • Toevoer langs boven en afzuig op bodem
 • Geen voorfilter

 • Geen drijvende aanzuig of hangende (dompel)pomp

 • Geen terugslagklep

 • Geen rustige toevoer

 • Geen nafilter

 • ...

Enkele van onze (renovatie)oplossingen:


* Reinigen van uw opslagtank:

tankreiniging

De bruine kleur van het opgepompt regenwater kan veroorzaakt worden door verschillende zaken . Meest voorkomend probleem: teveel slib op bodem. Je pomp "hangt" in je regentank. Er zit ofwel te veel slib in je regentank ofwel hangt je pomp te laag. Hierdoor zuig je slib mee, vandaar die bruine kleur.

Plat dak:  waarschijnlijk is de pH te laag. Op een plat dak vallen veel uitwerpselen van vogels, bladeren, etc ... Dit wordt keer op keer mee naar de put gespoeld. Dit zure spul verlaagt de pH. Je pH blijft best tussen 6,8 en 7,8. Bij die waarden gedijen je bacteriën het best in je put. pH = 7 is neutraal. Alle regenwater is zuur : pH tussen 5 à 6 met uitschieters naar 4.5.  Het rotten van bladeren en organisch materiaal draagt ook bij tot de verzuring van je regenwaterput. Een grove voorfilter voor je tank maakt al veel goed. Ook kunnen we bovenaan in uw dakgootafvoeren bladvangers plaatsen. Nog een oplossing is een terugslagklep tussen put en beek, riool, infiltratiebox. Zachte aanvoer woelt je slib niet om. Vlottende aanzuiging of correct hangende pomp in de plaats van die staande (dompel)pomp op de bodem. Fijn- en koolstoffilter zijn zeer effectief als de toevoer op punt staat. En een kuisbeurt van de opslagtank kan wonderen doen.  Schoonmaken en terug laten vullen. We hebben ook diverse prof. producten om stankgeuren en troebel water te voorkomen.


* Voorfilter plaatsen op de aanvoer:

voorfilter bladfilter

Een voorfilter is de eerste en de meest belangrijke reinigingsstap. Hiermee wordt verzekerd dat geen sterke/grove vervuiling in het systeem komt. Bij een falende voorfilter en/of een te grove filter kunnen zonder meer grote hoeveelheden vogeluitwerpselen, bladeren, mossen, ongedierte etc. in de regenwatertank terecht komen, waar zich biologische afbraakprocessen zullen inzetten die de waterkwaliteit in grote mate verminderen. Tevens kan de werking van de pomp en de sanitaire installaties door deze materialen minder goed verlopen. Deze filters zijn zodanig opgezet dat de vervuilingen door kleine hoeveelheden water meegenomen worden, zeker bij sterke regenval. Het regenwater loopt over het voorfiltersysteem. Het gereinigde water komt in de tank en verontreinigingen worden met een beetje restwater naar de riool gespoeld. Zelfreinigende filters leiden het grootste deel van het dakwater door zeer fijne filters uit inox. Door de filtermaat van ongeveer 0.15-0.35 mm worden de hoofdverontreinigingen uit de tank gehouden. Zeer kleine deeltjes en/of opgeloste stoffen dringen wel door de filter.

Er zijn meerdere filteroplossingen mogelijk:


 • Gecentraliseerde filter in de opslagtank

 • Filters in de gootafvoerbuizen

 • Automatische elektrische terugstroomfilter ingebouwd in de opslagtank (nat)

 • Biologische voorfilter (ecologische zuiveringstechnologie in verschillende stappen, tank in tank principe)


* Rustige toevoer plaatsen:


rustige water toevoer

Opdat fijne vuildeeltjes zich op de tankbodem kunnen afzetten, wordt het gefilterde water door de rustige toevoer naar de bodem geleid. Zo wordt een permanente werveling van het water verhinderd en zuurstof in het water toegevoegd, waardoor de vuildeeltjes bacteriologisch afgebroken worden. Daardoor blijft het water helder en fris. De rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater rustig de tank instroomt. Hiermee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de bodem ligt, opwervelt en het water vertroebelt. Daarnaast wordt er via de rustige toevoer veel zuurstof aan het water toegevoegd wat zorgt voor een betere waterkwaliteit. Dit is een buis naar beneden met een soort U-vormige bocht gemaakt. Zo valt het water niet naar beneden in de vuiligheid op de bodem en zorgt ervoor dat je slib niet wordt opgewoeld.


*Overloopsiphon of terugslagklep installeren:

terugslagklep

Vuildeeltjes, lichter als water (bv. pollen) zetten zich op het water af als drijvende oppervlaktelaag. Door de in de tank gemonteerde overloop, wordt bij het overlopen van de tank deze laag verwijderd. Overlopen van de tank is belangrijk voor een gelijkblijvende waterkwaliteit. Dankzij de schuine zijde aan de overloopsifon wordt de drijvende toplaag optimaal afgenomen en via het sifon uit de tank gevoerd. Iedere keer dat de tank overstroomt wordt het sifon weer gevuld met vers water, waardoor er een continue stankafsluiting van het riool is. Het overloopniveau ligt hoger dan de afvoer waardoor wordt voorkomen dat er bij drukschommelingen in het riool, water terug gestuwd wordt in de tank. Inhoud speelt een rol, je put dient van tijd tot tijd over te lopen om de film met drijvende onzuiverheden weg te spoelen naar de riool. Voor wat betreft die riool : is er een terugslagklep op de overloop? Zo niet: eentje installeren want bij overvloedige regenval zou er misschien wel een terugslag van de riool naar jouw tank kunnen plaatsvinden. Ongedierte kan langs die weg ook in je tank vallen en beginnen rotten.


*Drijvende vlotteraanzuig gebruiken:

drijvende aanzuig

Het opgeslagen water wordt door een vlotteraansluiting aangezogen vanuit de bovenste laag van de tank (15cm onder wateroppervlak) of een stuk boven de sliblaag bij een hangende (dompel)pomp. Daartussen bevindt zich immers het zuiverste water. Door gebruik van de drijvende aanzuiging wordt het water ongeveer 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Op deze diepte bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment. Drijvende aanzuigslang met grove partikelfiltering (vlotterbal) om steeds een tiental cm's onder het oppervlakte aan te zuigen. Op het oppervlakte: stinkende film. Op de bodem : te veel deeltjes is suspensie, zeker bij regenval. Ideale oplossing dus.


*pH regeling doen:


pH

Bij kunststof (PE) tanks dient men de zuurtegraad van het regenwater in het oog te houden. Te zuur water geeft een geurtje. Om de biologische werking / zuivering van je water aan de praat te houden moet die pH op punt staan. Om de goede bacteriën te huisvesten kan je overwegen om lavastenen op de bodem te plaatsen. Hier kunnen ze zich in huisvesten en heb je meer controle bij het kuisen. Je neemt dan de stenen apart en je reinigt je tank met een tuinslang en borstel proper. Daarna de lavastenen terug op de bodem terugplaatsen. De pH kan ook met een pH-meter of pH-strips gecontroleerd worden. pH kan worden gecorrigeerd door ongebluste kalk bij het water te voegen. Bij de schoonmaakbeurt vindt je dit terug als een soort stof.


*Regenwaterpompen installeren:


20210325_135801
image00027
image00058
rw pomp ksb
20211012_200945
20210813_110056
20151128_173525


 • Vrijstaande pompen (buiten de tank, meestal binnenshuis)
 • Dompelpompen. Deze bevinden zich onderaan in de tank. Daardoor zijn ze geruisloos (geen geluidshinder in huis). Er moet dan wel elektriciteit naartoe gebracht worden. 
 • pompunits met ‘alles-in-één’-systemen, speciaal ontworpen voor regenwatertoepassingen. Met automatische omschakeling naar regenwater of stadswater. Deze units kunnen ook een constante procesbewakingssysteem van de gehele installatie hebben

 • Hydrofoorgroepen (voor meer druk en diepere/lange afstandsaanzuiging)


*Nafiltering plaatsen:

image00009
image00017
image00013
b89a252b-83d8-473b-b0ff-2929a22cb38d
20211113_131322
20211023_132243

Wij kunnen door verschillende filtratietechnieken 4 kwaliteitsoorten water leveren:

1 : Tuinberegening

Geen (na)filtering noodzakelijk. 

2 : Gebruiken als technisch water voor WC spoeling, auto's wassen  en wasmachine (57% autonomie)

Je kan regenwater, na een eenvoudige drijvende aanzuigfilter en trio-filtersysteem (grof/fijn/koolstof), voor heel wat toepassingen gebruiken (WC spoeling, de auto wassen, het huis schoonmaken,...). Het water is bij dit proces geur- en kleurloos.

3 :Gebruiken voor alles behalve drinkbaar water (dus bijkomend ook voor bad, douche en vaatwasmachine (97% autonomie))

Je kan regenwater, na filtratie met een drievoudige filter verder zuiveren met UV-lamp. Een UV- filtersysteem bestaat uit een vuilfilter met tegenstroomreiniging, voorfilter en actief koolfilter voor de verwijdering van geur- en smaakdeeltjes + UltraViolet lamp (het licht die vrijkomt in de lamp zorgt voor een dodende werking op bacteriën).

4 : Drinkbaar water (100% autonomie)

Je kan dit gefilterd water verder zuiveren tot steriel water met een keramische filter (=duurder systeem)

 

Opgelet: Al deze filters hebben een regelmatig onderhoud nodig. Er dienen afsluitkranen voor en na de filters,  ontluchting en aflaat voorzien worden om deze op een praktische en eenvoudige wijze te kunnen onderhouden.